Proposal Renovasi Pembangunan Masjid Al-Kautsar dapat dilihat melalui link dibawah ini

Proposal Masjid Al-Kautsar